پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد رایگان c (1816)

2- 4-2- 3- نظریه زیستی تعلق رشد492- 4-3- نظریه نیازهای اکتسابی492- 4-4- نظریه های ریزمدل502- 4-3-1- نیازهای فیزیولوژیک512- 4-3-2- نیازهای ایمنی522- 4-3-3- نیازهای اجتماعی532- 4-3-4- نیاز به احترام532- 4-3-5- نیاز به خود شکوفایی542- 4-5- نظریه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2165)

دانشکده صنايع غذايي پاياننامه جهت اخذ درجه کارشناسي‌ارشد در رشته علوم و صنايع غذايي بررسي ميزان بقاء لاکتوباسيلوس پلانتاروم A7 ريزپوشاني شده توسط صمغ فارسي (زدو) در ماست و در شرايط شبيه‌سازي شده گوارشي پژوهش ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2164)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشکده مديريت و حسابداري، گروه مديريت دولتي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A.) رشته مديريت دولتي با گرايش منابع انساني عنوان: ” رابطه بين رهبري تحول آفرين بر ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2163)

دانشگاه قم دانشکده آموزشهاي الکترونيکي پايان نامه کارشناسي ارشد رشته حقوق عنوان : بررسي تحليلي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتراسناد رسمي در ايران و مطالعه تطبيقي مقررات مشابه در کشور کانادا استاد راهنما : ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2162)

دانشگاه يزد دانشگاه منابع طبيعي وکويرشناسي گره محيط زيست پايانامه براي دريافت درجه کاشناسي ارشد مهندسي محيط زيست بررسي پسماندهاي بيمارستاني (موردمطالعه : بيمارستان شهداي تجريش تهران) استاد راهنما: دکتر هادي پوردارا اساتيد مشاور: دکتر ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2160)

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم و فنون مازندران پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته : مهندسي صنايع- گرايش مهندسي سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي عنوان : ارائه مدل چند هدفه زنجيره تأمين با ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2159)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشکده مديريت وحسابداري گروه آموزشي حسابداري پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته: حسابداري عنوان: بررسي دقت پيش بيني بهاي عوامل توليد توسط مديران، در زمان انتشار گزارشات ادامه مطلب…

By 92, ago